Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2019

Εμείς στην COURIER CENTER A.E., μαζί με τις συνδεδεμένες μας εταιρείες (συλλογικά, «COURIER CENTER»), σεβόμαστε τα ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.

H παρούσα Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τους τύπους των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε για τους καταναλωτές, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και με ποιους μπορούμε να τις μοιραζόμαστε. Η κοινοποίηση περιγράφει επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για το πώς μπορείτε να μας ζητήσετε να (i) προσπελάσουμε ή αλλάξουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, (ii) αποσύρουμε τη συγκατάθεση που παρείχατε σε εμάς, (iii) αποφύγουμε την αποστολή σε εσάς συγκεκριμένων μηνυμάτων και (iv) να σάς απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις πρακτικές μας για το ιδιωτικό απόρρητο.

Οι πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών ή περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις.

COURIER CENTER: Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου - Προσθήκη για τον ΕΟΧ

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), οι παρακάτω συγκεκριμένες για τον ΕΟΧ διατάξεις ισχύουν για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τους κατοίκους του ΕΟΧ, οι διατάξεις της παρούσας Προσθήκης για τον ΕΟΧ υπερισχύουν των αντικρουόμενων διατάξεων της Κοινοποίησης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Σχετικός Ελεγκτής Δεδομένων

Επιπλέον της COURIER CENTER A.E., οι θυγατρικές και συνδεδεμένες μας εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στον ΕΟΧ, συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.

Ο σχετικός ελεγκτής δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι το νομικό πρόσωπο της COURIER CENTER A.E.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε

Επεξεργαζόμαστε ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου άλλων, στους οποίους μας ζητείται να στέλνουμε πληροφορίες, υποθέτοντας ότι το πρόσωπο που παρείχε τις πληροφορίες τις έλαβε σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Εάν αυτή η υπόθεση είναι εσφαλμένη, παρακαλούμε μην μας ζητήσετε να στέλνουμε πληροφορίες σε τρίτους για λογαριασμό σας.

Μπορεί να χρειαζόμαστε ορισμένες από τις πληροφορίες σας ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες, όπως διευθύνσεις οδών για την παράδοση πακέτων ή για τη χρήση του ιστότοπου ή των εφαρμογών μας, όπως η διεύθυνση ΙΡ σας. Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται από τον νόμο να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως εάν μια συσκευασία περιέχει επικίνδυνα υλικά. Όπου απαιτούνται τέτοιου είδους πληροφορίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, εκτός εάν μας δώσετε εσείς αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, μπορούμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ξεχωριστά πριν συλλέξουμε πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας cookies ή παρόμοιεςσυσκευές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και παρόμοιες συσκευές που χρησιμοποιούμε, δείτε την Πολιτική για τα Cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι νομικές βάσεις για τις οποίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε ή γνωστοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες περιλαμβάνουν (i) την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε μαζί σας, (ii) το μάρκετινγκ, τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και άλλα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, (iii) τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση και (iv) την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας και των ζωτικών συμφερόντων άλλων. Οι αντίστοιχοι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες περιλαμβάνονται συστηματικά στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε» στην παραπάνω Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από τον νόμο. Εάν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώσουμε για τους προτιθέμενους σκοπούς για τους οποίους θα υποβληθούν σε επεξεργασία οι πληροφορίες σας. Σημειώστε ότι εάν επιλέξετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετάσχετε ή να επωφεληθείτε από τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες για τις οποίες παρείχατε τη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς και με άλλους τρόπους, για τους οποίους παρέχουμε ειδική κοινοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

Διατήρηση δεδομένων

Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα αποθηκευθούν για διάστημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές διατήρησης ή/και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Οι πολιτικές διατήρησής μας αντικατοπτρίζουν τους τοπικούς νόμους ορίων παραγραφής και τις εθνικές νομικές υποχρεώσεις της COURIER CENTER.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορούμε να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε χώρες για τις οποίες δεν έχει διαπιστωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκή προστασία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τέτοιες μεταβιβάσεις, η COURIER CENTER λαμβάνει τα αναγκαία συμβατικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς πρακτικές διαβίβασης δεδομένων της COURIER CENTER και για να συμβουλευτείτε τα εν λόγω συμβατικά μέτρα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παραπάνω.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες

Εκτός από το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, όπως καθορίζεται παραπάνω (στην ενότητα «Πρόσβαση και διόρθωση» στο κύριο σώμα της παρούσας κοινοποίησης), έχετε (i) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών που παρείχατε, σε εσάς ή σε μια άλλη εταιρεία, (ii) το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιεσδήποτε χρήσεις ή γνωστοποιήσεις/αποκαλύψεις των προσωπικών σας πληροφοριών, (iii) το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών βάσει της συγκατάθεσής σας, (iv) να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών και (iv) το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα δωρεάν, εκτός αν η αίτηση είναι αβάσιμη, υπερβολική ή άλλως παράλογη, για παράδειγμα εάν είναι επαναλαμβανόμενη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αρνηθούμε να ενεργήσουμε ή να επιβάλουμε περιορισμούς στα δικαιώματά σας, όπως επιτρέπεται από το νόμο. Πριν να μπορεί η COURIER CENTER να σας παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή να διορθώσει οποιεσδήποτε ανακρίβειες, μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ή/και να παράσχετε άλλα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας». Σε όλες τις περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Προσάρτημα Προστασίας Δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Το παρόν Προσάρτημα Προσάρτημα Προστασίας Δεδομένων» καθορίζει τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων όσον αφορά στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») τα οποία η COURIER CENTER επεξεργάζεται σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας η COURIER CENTER εκτελεί υπηρεσίες μεταφοράς μικρών πακέτων για τον Πελάτη (η «Σύμβαση»)


1.2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των διατάξεων αυτού του Προσαρτήματος Προστασίας
Δεδομένων και των υπόλοιπων ενοτήτων της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Προγραμμάτων, Δηλώσεων Εργασίας ή Προσαρτημάτων, οι διατάξεις αυτού του Προσαρτήματος Προστασίας Δεδομένων θα διέπουν και θα ελέγχουν το βαθμό μιας τέτοιας αντίφασης.

2. Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι έχουν τους ορισμούς που παρέχονται σε αυτή την Ενότητα 2 (Ορισμοί) για τους σκοπούς αυτού του Προσαρτήματος Προστασίας Δεδομένων. Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι που χρησιμοποιούνται χωρίς ορισμό σε αυτό το Προσάρτημα Προστασίας Δεδομένων έχουν τις έννοιες που προβλέπονται στη Σύμβαση.


2.1. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει την έννοια που προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.


2.2. «Υποκείμενο Δεδομένων» σημαίνει ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο με το οποίο σχετίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.


2.3. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, τις οποίες ο Πελάτης παρέχει στην COURIER CENTER σύμφωνα με τη Σύμβαση. Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, ένα χαρακτηριστικό διαδικτυακής ταυτοποίησης ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι για τους σκοπούς αυτού του Προσαρτήματος Προστασίας Δεδομένων, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που περιέχονται σε ένα πακέτο που ο Πελάτης παραδίδει στην COURIER CENTER για μεταφορά και ότι η COURIER CENTER δεν έχει κανένα μέσο να ελέγχει τα είδη των πληροφοριών που τοποθετεί ο Πελάτης σε ένα πακέτο ή τη διαβάθμιση ασφαλείας τους, κατά περίπτωση, που ο Πελάτης χρησιμοποιεί για να προστατεύσει πληροφορίες τοποθετημένες σε ένα πακέτο που παραδίδει στην COURIER CENTER για μεταφορά.


2.4. Με τον όρο «Επεξεργασμένα» ή «Επεξεργασία», εννοούμε οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών επί των Προσωπικών Δεδομένων ή επί συνόλων Προσωπικών Δεδομένων, αυτοματοποιημένων ή μη, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, διαμόρφωση ή μετασχηματισμός, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης ή διάδοση ή διαθεσιμότητα με άλλον τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμό αυτών, αποκλεισμό, διαγραφή ή καταστροφή.


2.5. «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει κάθε παραβίαση ασφαλείας η οποία οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο της COURIER CENTER. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο εξωτερικό ενός πακέτου, όπως τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε μια ετικέτα αποστολής, είναι εύκολα ορατά σε τρίτους και δεν μπορούν να εγείρουν παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


2.6. «Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες μεταφοράς μικρών πακέτων και τις συναφείς βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχει η COURIER CENTER ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της σύμφωνα με τη Σύμβαση.


3. Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


3.1 Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την COURIER CENTER. Η COURIER CENTER θα αποτελεί έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας ως προς όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Η COURIER CENTER επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε κάθε στιγμή σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και μόνο για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης ή όπως ορίζεται στην Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου της COURIER CENTER που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.courier.gr όπως ενημερώνεται κατά καιρούς.


3.2 Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Πελάτη. Ο Πελάτης, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων. Ο Πελάτης έχει αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα μέσα με τα οποία ο Πελάτης απέκτησε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.


3.3 Μη πρόθεση κοινής Ευθύνης Επεξεργασίας Δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνάπτουν μια σχέση κοινής Ευθύνης Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της Σύμβασης ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προσφέρθηκε να ενεργήσει ως κοινός Υπεύθυνος Επεξεργασίας όσον αφορά στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι η σχέση των μερών θα είναι αυτή της κοινής Ευθύνης Επεξεργασίας Δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καμία διάταξη της Σύμβασης ή αυτού του Προσαρτήματος Προστασίας Δεδομένων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εκλαμβάνεται ως ένδειξη οποιασδήποτε πρόθεσης δημιουργίας σχέσης κοινής Ευθύνης Επεξεργασίας Δεδομένων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.


3.4 Προσωπικό της COURIER CENTER. Οποιοδήποτε προσωπικό της COURIER CENTER που εμπλέκεται στην Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα υπόκειται στις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Η COURIER CENTER θα λάβει εμπορικά εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία οποιουδήποτε προσωπικού που ασχολείται με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


4. Κοινοποίηση και Συνεργασία

Η COURIER CENTER θα επεξεργαστεί οποιαδήποτε διερεύνηση, καταγγελία, αίτημα ή αξίωση που θα λάβει από ένα Υποκείμενο Δεδομένων (κάθε ένα, ένα «Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων») όπως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.


5. Υπεργολάβοι επεξεργασίας

Οποιοιδήποτε υπεργολάβοι της COURIER CENTER που αποκτούν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, θα υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις ασφαλείας πληροφοριών, σύμφωνα με αυτό το Προσάρτημα Προστασίας Δεδομένων και το ισχύον δίκαιο.


6. Ασφάλεια


6.1 Πρόγραμμα ασφαλείας πληροφοριών και Έλεγχοι. Η COURIER CENTER διαθέτει ένα καθιερωμένο πρόγραμμα ασφαλείας πληροφοριών που καλύπτει τη διαχείριση της ασφάλειας και των ελέγχων που χρησιμοποιούνται εντός της COURIER CENTER. Ως μέρος αυτού του προγράμματος, η COURIER CENTER έχει εφαρμόσει και διατηρεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, εσωτερικούς ελέγχους και ρουτίνες ασφάλειας πληροφοριών, που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σχετικά με τις Υπηρεσίες και για την αποτροπή τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης, καταστροφής, γνωστοποίησης, αλλοίωσης ή απώλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


6.2 Κοινοποίηση. Η COURIER CENTER θα ενημερώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επηρεάζει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρασχέθηκαν στην COURIER CENTER από τον Πελάτη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 72 ωρών από την επιβεβαίωση. Η COURIER CENTER θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να εντοπίσει την αιτία της παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να προβεί σε αυτά τα βήματα που η COURIER CENTER κρίνει αναγκαία και εύλογα, ώστε να διορθώσει την αιτία της παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν υφίσταται, στο βαθμό που η αποκατάσταση είναι εντός του εύλογου ελέγχου της COURIER CENTER. Οι υποχρεώσεις της παρούσας Ενότητας 6.2 δεν ισχύουν για παραβιάσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που προκαλούνται από τον Πελάτη.


7. Διεθνείς διαβιβάσεις

7.1 Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει συλλέξει και επεξεργαστεί νόμιμα όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχει στην COURIER CENTER σε σχέση με τη Σύμβαση και ότι η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην COURIER CENTER είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους.


7.2 Η COURIER CENTER θα εξασφαλίσει, κατά περίπτωση, ότι διαθέτει μία έγκυρη νομική βάση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για τη διαβίβαση οποιωνδήποτε Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ και θα διαβιβάσει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. .


8. Διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Μετά τη λήξη της Σύμβασης, η COURIER CENTER θα καταστρέψει, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υπόκεινται στη Σύμβαση σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης αρχείων της COURIER CENTER. Στο βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η COURIER CENTER μπορεί να διατηρεί αντίγραφα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες για σκοπούς παραγωγής εφεδρικών αντιγράφων ή αρχειοθέτησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της COURIER CENTER.